Avoin yo, Kemian perusopinnot valinnaisina opintoina, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa keskustella modernin kemian sovellettavuudesta
monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Opiskelija pystyy ohjatusti
hyödyntämään kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemustaan työelämän tarpeisiin. Opiskelija tuntee alkuaineiden ja perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamistavat. Hänen ryhmätyötaitonsa ja ongelmanratkaisutaitonsa ovat kehittyneet.

Perusopintojen myötä opiskelija osaa:

 • selittää kemian peruskäsitteitä ja nimetä yhdisteitä
 • analysoida alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella
 • kuvata kemiallisia sitoutumistyyppejä
 • esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteita
 • laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöitä
 • tunnistaa yhdisteiden tavallisimpia funktionaalisia ryhmiä ja niiden yleisimpiä reaktiotyyppejä sekä arvioida yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
 • kuvata perusasioita lämpö- ja sähkökemiasta, kemiallisesta tasapainosta ja reaktiokinetiikasta, sekä tehdä niihin liittyvää laskentaa ja mallintamista

Koulutuksen sisältö

Kemian perusopintoihin kuuluu luentoja ja harjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Perusopinnoissa opiskellaan perusteet kaikista kemian aloista ja saadaan pohjatieto kemian aineopintoja varten. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemian peruskäsitteisiin, yhdisteiden nimeämiseen, reaktioyhtälöiden tasapainottamiseen, kemialliseen sidokseen ja molekyylien väliseen vuorovaikutukseen, biomolekyylien perusrakenteisiin, reaktiokinetiikkaan ja kemialliseen tasapainoon, jaksollisen järjestelmän rakenteisiin, sähkökemiaan ja lämpökemiaan sekä orgaanisten yhdisteiden nimeämiseen ja perusreaktioihin. Perusopinnot antavat valmiudet jatkaa kemian aineopintoihin.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • KEMP1110 Molekyylien maailma (5 op)
 • KEMP1120 Kemiallinen tasapaino ja energia (5 op)
 • KEMP1130 Epäorgaanisen kemian perusteet (5 op)
 • KEMP1140 Orgaanisen kemian perusteet (6 op)
 • KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)
 • KEMP1165 Biologinen kemia (2 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kemian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia 

Avainsanat

 • kemia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi