Avoin yo, Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
• tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
• tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
• tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
• osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
• tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
• osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
• hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
• tuntee aineen ja energian välisen yhteyden kemiallisessa reaktiossa
• osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
• tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä

 

Koulutuksen sisältö

• Molekyylien väliset vuorovaikutukset
• Aineen olomuodot ja faasimuutokset
• Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
• Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
• Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
• Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
• Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia

Avainsanat

  • kemia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi