Avoin yo, Kielen käyttö, merkitys ja muoto I, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa kielen käytön, merkityksen ja muodon yhteyden.
  • ymmärtää, mitä kielioppi on ja mihin sitä tarvitaan.
  • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen suhteen ja kielen multimodaalisen luonteen.
  • ymmärtää puhutun kielen primaariuden ja monimuotoisuuden.
  • oivaltaa eri kielimuotojen tasavertaisuuden ja merkitysten neuvoteltavuuden.
  • hallitsee suomen kielen prosodian, leksikaalisen semantiikan, morfologian ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt ja terminologian ja osaa hyödyntää niitä kielen analysoinnissa.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan, miten kieli välittää ja rakentaa merkityksiä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelijat saavat välineitä havainnoida ja analysoida puheen piirteitä sekä sanojen merkityksiä, muodostusta ja taivutusta.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi