Avoin yo, Kielen käyttö, merkitys ja muoto II, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa sekä yksilön että yhteisön kannalta
  • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kieltä
  • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset tutkimussuuntaukset
  • hallitsee syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan keskeiset ilmiöt ja terminologian sekä osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä.

Koulutuksen sisältö

Kielioppia lähestytään kielen käytön kautta muovautuvana. Opintojaksolla perehdytään suomen kielen lauseopin perusteisiin teoreettisesti ja analyyttisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi