Avoin yo, Kieli yhteisöllisenä ilmiönä, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
60 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä teorioita ja metodeja
  • tunnistaa variaation ja muutoksen osaksi kielen perusolemusta
  • tunnistaa erilaisten sosiaalisten muuttujien valikutuksen kielenkäyttöön
  • ymmärtää kielen ja yhteiskunnan välisten vaikutussuhteiden merkityksen.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan perusteisiin. Painopisteinä ovat erityisesti kielenkäytön sosiaalinen vaihtelu ja kielen muutos. Sosiaalisista taustamuuttujista käsitellään mm. ikää, sukupuolta, sosioekonomista taustaa ja seksuaalista suuntautumista ja näiden suhdetta kielenkäyttöön ja identiteetteihin.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi