Avoin yo, Kielioppien äärellä, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja keskenään vaihtoehtoisina tapoina kuvata kieltä sekä osaa soveltaa erilaisia näkemyksiä kielen analyysiin
  • osaa arvioida kielioppikäsitysten soveltuvuutta puhutun ja kirjoitetun kielen käytön ja ilmiöiden tarkasteluun
  • tunnistaa ja osaa eritellä erilaisia kielioppiteorioita sekä niiden taustalla vaikuttavia kielikäsityksiä
  • pystyy tekemään ja perustelemaan käytännöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja eri kieli- ja kielioppinäkemykset huomioiden.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla käsitellään kielen rakenteita korostaen merkityksen ja muodon yhteispeliä ja tarkastellaan muuttuvia kielikäsityksiä ja kielioppeja.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi