Avoin yo, Kielitietoisuus ja kielipolitiikka, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen merkityksen yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta
  • tuntee sosiolingvistiikan peruskäsitteitä
  •  tuntee kielen ja kieliyhteisön ajankohtaisia muutosprosesseja
  • osaa eritellä omaa kieli-identiteettiään ja tunnistaa ympäristössä vallitsevia kieli-ideologioita
  • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua sekä tunnistaa oman roolinsa kielipoliittisena toimijana
  • tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
  • ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
  • tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla käsitellään kielipolitiikkaan, kieli-identiteettiin, kielen synkroniseen vaihteluun ja monikielistyvään yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi