Avoin yo, Kirjallinen työ, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä

  • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan

  • laatia perustason tapauskertomuksen

Koulutuksen sisältö

Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:

  1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen

  2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta

  3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Lisätietoja

Opintojakso on osa musiikkiterapian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • musiikkiterapia
  • musiikkiterapian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi