Avoin yo, Kirjallisuuden perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

 • hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
 • tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
 • osaa kuvata kirjallisuustieteen moninaisuutta ja tuntee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä
 • on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan
 • pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
 • on oppinut yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja opintojen sisältöihin liittyvissä keskusteluissa
 • on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
 • hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
 • pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa sijoittaa teoksia kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Kirjallisuus on yleissivistävä oppiaine, joka soveltuu kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Erityisesti se sopii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tai kirjallisuuden tutkijoiksi aikoville. Kirjallisuuden opinnot ovat pakollinen osa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutusta. Kirjallisuuden tuntemus on tärkeää myös kustannus- ja kirjastoalalla toimiville, kriitikoille, journalisteille ja kääntäjille. Myös muissa kulttuurin tuntemusta edellyttävissä tehtävissä kirjallisuuden opinnoista on hyötyä.

Kirjallisuuden perusopinnot tarjoaa perustiedot kirjallisuustieteestä tutkimusalana, kirjallisuushistoriasta sekä kaunokirjallisten tekstien analyysista. Lisäksi perusopintoihin kuuluu laaja kaunokirjallisuuden tuntemuksen osuus. Kokonaisuuteen kuuluu myös taideaineiden yhteisiä opintojaksoja.

Perusopintojen jälkeen opintojen jatkaminen aineopintoihin edellyttää että perusopinnot on suoritettu vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3).

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

    Kaikille pakolliset opintojaksot (25 op):      

 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto 5 op
 • KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet 5
 • KIRP122 Kirjallisuuden analyysi 5 op
 • KIRP131 Länsimaisen kirjallisuuden historia 3 op
 • KIRP132 Kotimaisen kirjallisuuden historia 2 op

Kirjallisuuden tuntemus, valitaan toinen seuraavista (5 op):

 • KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus 5 op
 • KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus 5 op

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjallisuuden perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjallisuuden perusopinnot
 • kirjallisuus
 • kirjallisuustiede
 • kotimainen kirjallisuus
 • yleinen kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi