Avoin yo, Kirjallisuuden perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

 • osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuutta ja tuntee keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen teorioita sekä käsitteitä
 • hahmottaa länsimaisen kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
 • pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisinä pidettyjen kirjallisuuden klassikoiden tulkinnassa ja osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa
 • hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
 • on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan ja eettistä ajatteluaan
 • on harjaantunut akateemisissa tekstitaidoissa
 • pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
 • on oppinut työelämässä tarvittavia yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja
 • on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Kirjallisuudentutkimuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä erilaisia kirjallisuuskäsityksiä. Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä kirjallisuuden päälajien ominaispiirteet. Suomen ja muun Euroopan kirjallisuushistorian päälinjat. Kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikoita konteksteineen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot  

 • KIRP1101 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen (5 op)
 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto (5 op)
 • KIRP122 Kirjallisuuden analyysi (5 op)
 • KIRP131 Länsimaisen kirjallisuuden historia (3 op)
 • KIRP132 Kotimaisen kirjallisuuden historia (2 op)

Kirjallisuuden tuntemus, valitaan toinen:

 • KIRP313 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus (5 op)
 • KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjallisuuden perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjallisuuden perusopinnot
 • kirjallisuus
 • kirjallisuustiede
 • kotimainen kirjallisuus
 • yleinen kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi