Avoin yo, Kirjoittamisen aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

 • tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana
 • kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan
 • arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida laajan tekstikokonaisuuden
 • tarkastella kirjoittamista myös opettamisen näkökulmasta
 • etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana

Koulutuksen sisältö

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot.

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii aineopinnoissa tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen ja tutkimukseen. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Aineopinnot edellyttävät kielitaitoa, vähintään englannin kielen hallintaa. Aineopinnot voi opiskella myös sivuaineena (35 op), jolloin muun muassa proseminaari ja kandidaatintutkielman laatiminen jäävät pois opinto-ohjelmasta. Tällöin opiskelu painottuu omaan kirjoitustyöhön, mutta opiskelija saa myös valmiuksia lähestyä omaa kirjoittamista tutkivalla otteella.

Osa kirjoittamisen opiskelijoista toimii jo kirjoittamisen ammateissa tai on esimerkiksi opiskellut kirjallisuustiedettä. Kontaktiopetuksessa koko ryhmän kokemukset ja osaaminen palvelevat yhteisiä oppimistavoitteita.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op)

 

Lajit: valitse kaksi

(HUOM!: Suoritetaan ne kaksi mitä ei ole perusopinnoissa suoritettu)

 •     KIKV1002 Proosa 5 op
 •     KIKV1003 Draama 5 op
 •     KIKV1004 Runous 5 op
 •     KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Kirjoittaminen ja kirjoittamisen opetus, tutkimus (25 op)

 •     KIKA407 Tekstikokonaisuus
 •     KIKA408 Tekstikokonaisuus
 •     KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen 5 op
 •     KIKA421 Palautetaidot 5 op
 •     KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen 5 op
 •     KIKV009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op
 •     KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät 5 op

    Kirjallisuuden tuntemus (0-5 op):

 •         KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus 5 op
 •         KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama 5 op
 •         KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus 5 op
 •         KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama 5 op

Tutkimusvalmiudet, kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (15 op) - Erikseen suoritettavissa, eivät sisälly aineopintojen hintaan!

 •     TAIA401 Tutkimusvalmiuidet 5 op
 •     KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjoittamisen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjoittamisen aineopinnot
 • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi