Avoin yo, Kirjoittamisen aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

 • tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana
 • kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan
 • arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida tekstikokonaisuuden
 • etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteinen opintojakso:

 • KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen (5 op)

Kaikille yhteiset opintojaksot:

 • KIKV1002 Proosa (5 op)
 • KIKV1003 Draama (5 op)
 • KIKV1004 Runous (5 op)
 • KIKV1005 Tietokirjoittaminen (5 op)

Valinnaiset opintojaksot:

 • KIKA407 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen A (5 op)
 • KIKA408 Tekstikokonaisuus - genreen harjaantuminen B (5 op)
 • KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen (5 op)
 • KIKA421 Palautetaidot (5 op)
 • KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen (5 op)
 • KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina (5 op)
 • KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät (5 op)
 • KIKA4022 Monimediainen kirjoittaminen (5 op)

Tutkimus:

 • KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjoittamisen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjoittamisen aineopinnot
 • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi