Avoin yo, Kirjoittamisen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
30 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
300 Euroa

Tavoite

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
 • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
 • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
 • osaa hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
 • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
 • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.

Koulutuksen sisältö

Opiskelijat valitaan erillisen haun perusteella

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tutustuu kirjoittamisprosessiinsa ja sen reflektointiin.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen perusteoriaan ja hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja luovan prosessin hallintaa.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op):

 • KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op
 • KIKP2011 Kirjoittaja lukijana 5 op

Kirjoittajan materiaalit ja tiedonhankinta (5 op)

Valitse toinen seuraavista:

 • KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op
 • KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op

Lajit (10 op)

Perusopinnoissa valitaan kaksi seuraavista:

 • KIKV1002 Proosa 5 op
 • KIKV1003 Draama 5 op
 • KIKV1004 Runous 5 op
 • KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Prosessi (5 op)

Valitse toinen seuraavista:

 • KIKP218 Tekstikokoelma 5 op
 • KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjoittamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjoittamisen perusopinnot
 • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi