Avoin yo, Kirjoittamisen perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
30 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
450 Euroa

Tavoite

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
 • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
 • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
 • hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
 • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
 • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.

Koulutuksen sisältö

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tarkastelee kirjoittamistaan eri näkökulmista. Hän oppii antamaan, saamaan ja hyödyntämään vertaispalautetta.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opintojaksoissa tutustutaan tarkemmin kahteen tekstilajiin ja omaan kirjoittamisen prosessiin.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot:

 • KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat (5 op)
 • KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa (5 op)

Lajit:

 • KIKV1002 Proosa (5 op)
 • KIKV1003 Draama (5 op)
 • KIKV1004 Runous (5 op)
 • KIKV1005 Tietokirjoittaminen (5 op)

Prosessi:

 • KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma (5 op)
 • KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjoittamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjoittamisen perusopinnot
 • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi