Avoin yo, Kirjoituskurssi, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan monipuolistaneen kirjallista ilmaisutaitoaan. Hänen odotetaan osaavan valita kirjallisia ilmaisumuotoja itseä kiinnostaville aiheille. Hänen odotetaan tuntevan tekstilajien konventioita ja tutustuneen siihen, minkälaisia tekstejä tällä hetkellä julkaistaan.

Koulutuksen sisältö

Kirjoituskurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka tarkoituksena on löytää kiinnostavia ilmaisumuotoja itseä kiehtoville aiheille. Kurssilla voi keskittyä fiktiivisten tai asiatyylisten tekstien kirjoittamiseen tai harjoitella kumpiakin. Kurssin aikana kirjoitetaan neljä erilaista tekstiä. Kirjoittamisen tueksi tutustutaan eri tekstilajien konventioihin ja siihen, mitä tällä hetkellä vastaavista aiheista suomen kielellä julkaistaan. Kurssin lopuksi teksteistä saa henkilökohtaista palautetta kurssin ohjaajalta.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot

Avainsanat

  • kirjoitusviestintä
  • kirjoittaminen
  • äidinkieli

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi