Avoin yo, Kognitiivinen psykologia ja neurotiede II, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian keskeiset käsitteet ja tutkimusongelmat, ymmärtää miten niitä voi lähestyä käyttäytymis- ja neurotieteellisin tutkimusmenetelmin sekä osaa kriittisesti arvioida alan kirjallisuutta. Opiskelija ymmärtää, miten ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteet vaikuttavat tapaan ajatella ja toimia sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Alan keskeinen käsitteistö tulee tutuksi englanninkielisen kirjallisuuden kautta. 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin syksystä 2020 kevääseen 2021 sekä suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksossa tarkastellaan kognitiivisen psykologian keskeisiä ilmiöitä (mm. havaitsemista, tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia, tietoisuutta, ajattelua, ongelmanratkaisua, tunteita).

Lisätietoja

Opintojakso on osa psykologian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • psykologia
  • neurotiede
  • kognitiivinen psykologia ja neurotiede
  • neuropsykologia
  • kognitiivinen psykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi