Avoin yo, Kohti kielenopettajuutta, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tutkimustiedon ja tieteellisen näkökulman merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.
  • osaa tarkastella kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena ja välineenä
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tuntee kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin peruskäsitteitä ja -tapoja
  • tunnistaa kielten opetukseen vaikuttavia kielikoulutuspoliittisia tekijöitä ja instituutioita
  • ymmärtää koulutusalan asiantijuuden monimuotoisuuden
  • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta
  • osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan

Koulutuksen sisältö

Kurssilla tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijan toimenkuvaan sekä tutkimus- että kokemusperustaisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi