Avoin yo, Kuluttajakäyttäytyminen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa ja hyödyntää kuluttajamarkkinoinnin teorioita käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseen
  • eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
  • arvioida kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
  • tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä liikkeenjohdolle
  • suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen

Koulutuksen sisältö

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja oppia niihin liittyviä teoreettisia lähestymistapoja. Opintojaksolla syvennytään kuluttajaymmärryksen tärkeään rooliin markkinoinnissa.

Opintojakson teemoja ovat:

  • Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen
  • Kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät yksilölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät
  • Kuluttajan päätöksenteko ja siihen liittyvät prosessit.

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinnin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

  • markkinointi
  • kuluttajakäyttäytyminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi