Avoin yo, Kuntoutus ja terveystieteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
60,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • tunnistaa kuntoutuksen keskeiset teoriat ja viitekehykset
 • tunnistaa kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvät keskeiset tekijät
 • osaa arvioida asiakaslähtöisten ja perhelähtöisten menetelmien sekä moniammatillisen kuntoutuksen merkitystä
 • osaa arvioida kuntoutuksen merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
 • osaa soveltaa kuntoutukseen liittyviä keskeisiä teoreettisia ja tieteellisiä lähestymistapoja omassa seminaarityössään

Koulutuksen sisältö

 • Kuntoutuksen teoriat ja viitekehykset:
 • Kuntoutusparadigmat ja kuntoutuksen tutkimussuuntaukset
 • Kuntoutuksen arvioiminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
 • Moniammatillinen kuntoutus ja kuntoutustutkimus
 • Kuntoutuksen vaikuttavuus ja sen arviointi

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi