Avoin yo, Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien erot ja ominaispiirteet. Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Tutkimusprosessi
- Tutkimusasetelman laatiminen
- Yleisimmät laadulliset- ja määrälliset menetelmät
- Aineiston kerääminen ja valmiit aineistot
- Analyysitavat
- Tutkimusetiikka
- Tieteellinen kirjoittaminen

Kvalitatiivisten menetelmien luento
Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimusasetelman laatimiseen, muodostetaan monipuolinen käsitys laadullisessa tutkimuksessa käytettävistä sekä tutkijan keräämistä että valmiista aineistoista ja tutustutaan erilaisiin analyysitapoihin. Lisäksi jaksolla käsitellään tutkimuseettistä ajattelua ja tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä.

Kvantitatiivisten menetelmien luento
Opintojaksolla perehdytään määrällisen empiirisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso tarjoaa perustiedot tärkeimmistä kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, analyysitavoista sekä tutkimusprosessin luonteesta.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiologia
  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi