Avoin yo, Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien lähtökohtia, eroja ja ominaispiirteitä. Opiskelija saa perustaidot yhteiskuntatieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen ja hallitsee tutkimusprosessin yleisellä tasolla. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opintojakso antaa valmiuksia tuottaa, tulkita ja arvioida tutkimustietoa ja ymmärtää sen sovellettavuutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Kurssilla tutustutaan tutkimusprosessiin, yleisimpiin sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistapohin, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, niihin kytkeytyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen sosiologian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiologia
  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi