Avoin yo, Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opiskelija saa perustaidot yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin kokonaisuutena ja tutkimusmenetelmien roolin osana tutkimusprosessia. Opiskelija ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Koulutuksen sisältö

Opintojakso sisältää verkkokurssin ja lähiopetusta. 

Opintojakso sisältää laadullisen ja määrällisen aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyviä harjoituksia. Aineistojen kanssa harjoitellaan erilaisia analyysi- ja jäsentelytapoja.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi