Avoin yo, Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75.00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa keskeisen menetelmällisen käsitteistön
-osaa kriittisesti tarkastella tutkimusprosessin vaiheita
-osaa soveltaa aineiston hankinnan ja analyysin periaatteita
-osaa arvioida hankitun tiedon ja aineiston analyysin luotettavuutta
-osaa soveltaa tutkimusetiikan periaatteita
-osaa raportoida laadullisen analyysin tulokset

Koulutuksen sisältö

Tutkimuksen suunnittelu ja tutkimusprosessi
Tutkimustehtävän valinta ja tutkimuskysymykset
Tutkimusaineiston keruu
Laadullisen aineiston analyysi
Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset periaatteet
Atlas.ti

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet/yhteiset-opinnot

Avainsanat

  • kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi