Avoin yo, Lajiteoria, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yleisesti lajiteoriaa ja sen keskeisiä ongelmanasetteluja

  • ymmärtää lajiproblematiikkaa kirjallisuudessa, muissa taiteenlajeissa, medioissa ja kulttuurissa

  • osaa pohtia kriittisesti lajiin liittyviä teoreettisia ja tulkinnallisia kysymyksiä. 

Koulutuksen sisältö

Kirjallisuuden lajiteorian perusteet ja genren roolit kulttuurisessa merkityksenmuodostuksessa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kirjallisuuden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kirjallisuus
  • kirjallisuuden aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi