Avoin yo, Länsimaisen taiteen historia, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot Suomen ja länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin merkittävistä ilmiöistä,
  • pystyy jäsentämään taiteen historian kronologisesti,
  • hallitsee tyylihistorian perusteet,
  • tuntee taidehistorian tärkeimmät teokset ja taiteilijat sekä
  • ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian keskeistä terminologiaa.

Koulutuksen sisältö

Tutustutaan länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian jatkumoon, sen tärkeimpiin ilmiöihin, taiteilijoihin ja teoksiin.

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot
  • taidehistoria

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi