Avoin yo, Länsimaisen taiteen historia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä ilmiöistä,
  • jäsentää taiteen historian kronologiset kehityskulut,
  • hallitsee tyylihistorian perusteet ja tunnistaa keskeiset periodit,
  • tuntee taidehistorian keskeiset teokset ja taiteilijat, sekä
  • ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian terminologiaa.

Koulutuksen sisältö

Tutustutaan länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian jatkumoon sekä sen tärkeimpiin ilmiöihin, taiteilijoihin ja teoksiin varhaisista korkeakulttuureista tähän päivään.

Lisätietoja

Opintojakso on osa taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot
  • taidehistoria

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi