Avoin yo, Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia elämänkulkuajattelun näkökulmasta
 • tiedostaa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia
 • osaa kuvata kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa ne pääosin etänä.

 • Ihmisen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, muutos ja jatkuvuus.
 • Tieteidenvälinen näkökulma ihmisen fyysisen aktiivisuuden edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.
 • Kehityspsykologisen lähestymistavan peruskäsitteet.
 • Fyysinen kasvu ja motorinen kehitys lapsuudessa.
 • Sosio-emotionaalinen kehitys ja se, miten nämä näkyvät lapsen toiminnassa ja oppimisessa.
 • Pätevyydenkokemukset ja motivaatio kouluiässä ja nuoruudessa.
 • Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa ja sen huomioon ottaminen opetuksessa ja ohjauksessa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveystieto
 • terveys

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi