Avoin yo, Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Perusopintokokonaisuuden käytyään opiskelija

 •  ymmärtää lasten kasvun, kypsymisen ja kehityksen ja niiden roolin lasten ja nuorten liikunnassa
 • tiedostaa fyysisen aktiivisuuden vaikutusten erot lasten ja aikuisten välillä
 • hahmottaa lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharjoittelun perusperiaatteet ja erityiskysymykset
 • on sisäistänyt fyysisen aktiivisuuden määritelmän ja fyysisen aktiivisuuden suositukset ja hahmottaa mahdollisuuksia fyysisen aktiivisuuden edistämiseen
 • on hankkinut valmiudet toteuttaa fyysisen kunnon ja motoriikan mittauksia vastuullisesti ja turvallisesti sekä hankkinut ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisesta.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Lasten ja nuorten liikunnan opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kasvuun, kypsymiseen ja kehitykseen sekä liikuntaan ja liikunnan ja terveyden välisiin yhteyksiin liittyviin erityiskysymyksiin.

Lapset kasvavat, kypsyvät ja kehittyvät kukin omalla tahdillaan, eivätkä aikuisilla havaitut liikunnan lainalaisuudet aina päde lapsilla. Yhteiskunnan muuttuminen ja liikkumattomuuden mahdollisuuksien lisääntyminen haastavat lasten ja nuorten normaalia kasvua, kypsymistä ja kehitystä. Useiden kansansairauksiemme juuret ovat lapsuudessa ja elämänkaaren terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi osaamista ja ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnasta tarvitaan yhä enemmän. Lasten ja nuorten liikunnan tuntemisesta on hyötyä lasten ja nuorten liikunnanohjauksessa, urheiluvalmennuksessa, varhaiskasvatuksessa, liikunnanopetuksessa sekä terveystiedossa.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tietää lasten ja nuorten liikunnan erityispiirteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännön ohjaus- ja valmennustilanteissa. Perusopintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan ymmärrystä lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuudesta aina sen terveysvaikutuksia selittävistä molekyylitason mekanismeista fyysisen aktiivisuuden edistämiseen ja liikunnan ohjaamiseen sekä didaktisiin ja pedagogisiin kysymyksiin.

Perusopintojen rakenne:

 • LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa (5 op)
 • LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys (2 op)
 • LNLP1002 Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset (5 op)
 • LNLP1003 Lasten ja nuorten liikunta ja terveys (4 op)
 • LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia (3 op)
 • LNLP1005 Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja ohjaaminen (3 op)
 • LNLP1006 Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon sekä motoriikan mittaaminen (3 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät osoitteesta  https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/

Avainsanat

 • terveyskasvatus
 • liikuntalääketiede
 • terveystieteet
 • fysioterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi