Avoin yo, Lastenkulttuuri, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee lastenkulttuurintutkimuksen keskeiset teemat, kysymykset ja käsitteet kansallisesti ja kansainvälisesti
  • osaa toteuttaa taiteen- ja kulttuurintutkimusta lapsuudentutkimuksen periaattein ja
  • osaa tarkastella lapsuutta kulttuurisesti moninaisena, muuttuvana ja tuotettuna ilmiönä
  • tunnistaa lapsuuteen kytkeytyvien ammattilaisorganisaatioiden toiminnan kysymyksiä lapsinäkökulmasta ja suhteessa lasten kulttuuriseen toimijuuteen
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsille suunnattua taidetoimintaa ja kulttuuripalveluja lapsilähtöisesti
  • tuntee lasten kulttuuriseen toimijuuteen ja kulttuurisiin oikeuksiin liittyvät eettiset kysymykset.

Koulutuksen sisältö

Lastenkulttuuri tutkimuskohteena ja toimintakäytäntöinä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kirjallisuuden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kirjallisuus
  • kirjallisuuden aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi