Avoin yo, Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
28 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
280 Euroa

Tavoite

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:       

 • muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
 • tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
 • arvioida omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
 • arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuuden tiedot ovat välittömästi hyödynnettävissä työelämässä ja opintoja voi suositella sivuaineeksi minkä tahansa alan tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Tutkintotavoitteisessa opiskelussa liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostavat pakollisen yhteisen pohjan kaikkien opintosuuntien aineopinnoille. Mikäli olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi), suosittelemme ilmoittautumista suoraan aineopintotasoisiin opintoihin mahdollisten täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen.


Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet 5 op
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet 5 op
 • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet 5 op
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet 5 op
 • YTTP1160  Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot liiketoimintaosaamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • liiketoiminta
 • liiketoimintaosaamisen peruskäsitteet
 • liiketoimintaosaaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi