Avoin yo, Liikunnan ja terveyden perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Liikunnan ja terveyden perusopinnot suoritettuaan opiskelija:


• osaa kuvata liikuntatieteiden peruskäsitteitä ja -teorioita
• osaa erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
• osaa kuvata liikkumisen kulttuurihistoriaa ja liikunnan yhteiskunnallisia kytköksiä
• tuntee ihmiskehon rakenteen ja toiminnan pääpiirteet sekä liikkumisen biologisia perusteita
• ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
• osaa eritellä liikunnan ja urheilun arvolähtökohtia
• ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta
• osaa määritellä liikunnan ja terveyden edistämisen periaatteita, tehtäviä ja sisältöalueita eri toimintaympäristöissä
• tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden ja siihen liittyviä osa-alueita

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Liikunnan ja terveyden perusopinnot laajentavat ymmärrystä liikunnan ja terveyden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää työelämässä liikunnan ja terveyden edistämisessä. Opinnot ovat hyödyksi useilla eri aloilla, ne tukevat ja auttavat laajentamaan monen muun alan asiantuntijuutta. Liikunnan ja terveyden perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, joka sisältyy liikuntatieteiden tiedekunnan kandidaatin opintoihin.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät osoitteesta  https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/liikunnan-ja-terveyden-perusopinnot

Avainsanat

  • terveyden edistäminen
  • terveyskasvatus
  • liikuntalääketiede
  • kansanterveys
  • terveystieteet
  • fysioterapia
  • gerontologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi