Avoin yo, Liikunnan kehityspsykologia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Itsenäinen opiskelu, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee liikunnan kehityspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia
  • tiedostaa ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä erityiskysymyksiä elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa kuvata ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla

Koulutuksen sisältö

Liikunnan psykologiset edellytykset, esteet ja asenteet eri ikäkausina ja elämän siirtymävaiheissa.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

  • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi