Avoin yo, Liikunta ja käyttäytymisen muutos, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Itsenäinen opiskelu, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  •  ymmärtää keskeisiä käsitteitä ja teorioita käyttäytymisen selittäjinä ja ennustajina
  • osaa soveltaa keskeisiä käyttäytymisenmuutosteorioita ja liikunnanedistämisohjelmia omassa toiminnassaan
  • tunnistaa käyttäytymisenmuutostutkimuksen rajoituksia

Koulutuksen sisältö

Psykologiset käyttäytymisenmuutosteoriat ja menetelmät ja niiden sovellukset. Käyttäytymismuutosohjelmien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

  • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi