Avoin yo, Liikunta ja vanheneminen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
60 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja parantamiselle
  • osaa soveltaa oppimaansa ikääntyvien liikuntaneuvontaan ja liikunnan ohjaukseen
  • tunnistaa tieteellisen asiatekstin ja osaa tiivistää tutkimustietoa seminaarityössään

Koulutuksen sisältö

  • Liikunnan vaikutus ikääntyvien ihmisten toimintakykyyn
  • Fyysisen aktiivisuuden merkitys ikääntymiseen liittyvien sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
  • Liikuntakäyttäytyminen ikääntyessä
  • Ikääntyvien liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi