Avoin yo, Liikuntapsykologian aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Liikuntapsykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida liikunnan ja käyttäytymisenmuutoksen edistämisen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
 • osaa soveltaa psyykkisen valmennuksen perustaitoja
 • osaa suunnitella ja arvioida psyykkistä valmennusta ja fyysisen aktiivisuuden edistämisohjelmia ja laatia toteutussuunnitelman
 • ymmärtää tunnesäätelyä ja sen tukemista liikuntaan liittyvissä tilanteissa
 • osaa arvioida ja tukea vastuunottoa ja johtajuutta liikuntaympäristössä
 • osaa toimia liikuntapsykologian ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Koulutuksen sisältö

Liikuntapsykologian aineopinnoissa opiskelija syventää ymmärrystään alasta ja tarkastelee kriittisesti liikuntapsykologian erityiskysymyksiä yksilö- ja ryhmätasoilla liikunnan, hyvinvoinnin, kilpaurheilun ja huippu-urheilun näkökulmista. Aineopinnot tarjoavat ajankohtaista tutkimukseen perustuvaa tietoa psyykkisestä valmennuksesta, ryhmäilmiöistä, tunnetaidoista, motivoivasta vuorovaikutuksesta, vastuullisesta johtamisesta, käyttäytymisen muutoksesta ja liikunnan kehityspsykologiasta. Liikuntapsykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy vastuullisesti soveltamaan oppimaansa omiin liikuntaympäristöihinsä, ymmärtää oman osaamisensa rajallisuuden ja osaa realistisesti arvioida toimintansa vaikuttavuutta.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • LPSA1001 Psyykkinen valmennus 2 (5 op)
 • LPSA1002 Ryhmäilmiöt liikunnassa 2 (5 op)
 • LPSA1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa 2 (5 op)
 • LPSA1004 Johtajuus ja vastuunotto liikunnassa (5 op)
 • LPSA1005 Liikunnan kehityspsykologia (5 op)
 • LPSA1006 Liikunta ja käyttäytymisen muutos (5 op)
 • LPSA1007 Motivoiva vuorovaikutus liikunnanohjauksessa (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

 • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi