Avoin yo, Liikuntapsykologian perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hahmottaa liikuntapsykologisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
  • tuntee urheilupsykologian ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeiset teoriat, mekanismit ja tekniikat
  • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa
  • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista liikuntapsykologian alalla

Koulutuksen sisältö

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikuntapsykologiassa toimitaan pääasiassa kolmella alueella. Ensinnäkin käsitellään asioita, jotka estävät tai toimivat edellytyksinä fyysisesti aktiiviselle elämäntavalle eli autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä. Liikuntapsykologiaan kuuluu myös urheilupsykologia, jossa pyritään auttamaan ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin. Kolmas liikuntapsykologian alue liittyy liikuntaan ja psyykkiseen hyvinvointiin. Merkittävä osa tutkimuksesta ja käytännön toiminnasta liittyy siten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, eli promotiivinen ja kasvatuksellinen näkökulma korostuu liikuntapsykologiassa.

 

Liikuntapsykologian opinnoissa perehdyt mm. psyykkiseen valmennukseen, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston liikuntapsykologian perusopinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Perusopinnot toteutetaan lukuvuoden 2017–2018 opetusohjelmassa seuraavilla opintojaksoilla.

 

   LPSY1001 Liikuntapsykologian perusteet (2 op)

   LPSP1002 Liikuntapsykologian perusteet 2 (3 op)

   LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa (5 op)

   LPSP303 Ryhmäilmiöt urheiluvalmennuksessa (2 op)

   LPSP304 Ryhmädynaamiset ilmiöt 2 (3 op)

   LPSP300 Johdatus urheiluvalmennuksen psykologiaan (2 op)

   LPSP305 Urheiluvalmennuksen psykologia 2 (3 op)

   LPSP306 Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntamotivaation edistäminen (5 op)Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

  • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi