Avoin yo, Liikuntapsykologian perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Liikuntapsykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hahmottaa liikuntapsykologisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
  • tuntee psyykkisen valmennuksen ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeiset teoriat, mekanismit ja tekniikat
  • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa
  • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista liikuntapsykologian alalla

Koulutuksen sisältö

Liikuntapsykologian perusopinnoissa opiskelija perehtyy ihmisten käyttäytymiseen yksilö- ja ryhmätasoilla liikunnan, hyvinvoinnin ja kilpaurheilun näkökulmista. Yhteiskunnan muuttuminen, terveyden kannalta, liian vähäinen liikunta ja jatkuvasti kiristyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu ovat lisänneet liikuntapsykologisen osaamisen ja ymmärryksen tarvetta suomalaisissa liikunta-, koulutus-, hyvinvointi-, kilpaurheilu- ja huippu-urheiluympäristöissä. Liikuntapsykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää liikuntapsykologian erityispiirteitä ja teoreettisia lähtökohtia sekä osaa hyödyntää tietoa päätöksenteon ja käytännön suunnittelun tukena.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

  •  LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet (5 op)
  • LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa (5 op)
  • LPSP1005 Psyykkinen valmennus 1 (5 op)
  • LPSP1006 Ryhmäilmiöt liikunnassa 1 (5 op)
  • LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

  • liikuntapsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi