Avoin yo, Luonto ja ympäristö, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ihmisen ja luonnon muuttuvan suhteen erilaisissa historiallisissa konteksteissa ja eri näkökulmista

 • tuntee historiantutkimuksen mahdollisuudet syventää tietoa ihmisen luontosuhteen kehityksestä

 • ymmärtää ympäristökeskeisen ajattelun ja toiminnan suhteen pitkällä aikavälillä

 • tunnistaa kansallispuistot osana globaalia ympäristöä

 • käsittää ympäristön/metsäluonnon ja ihmisen vuorovaikutussuhteen

 • osaa vertailla Pohjois-Euroopan valtioiden metsätalouden historiaa tiedostaen kehittyvän ympäristötietoisuuden

 

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

 

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

 

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

 

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Koulutuksen sisältö

Opinjaksossa perehdytään siihen, miten ihminen on elänyt vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja muuttanut globaalia ympäristöä. Ihminen ei ole erillinen osa luontoa ja ympäristöä, vaan osa sitä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • historian aineopinnot
 • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi