Avoin yo, Markkinoinnin aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Markkinoinnin aineopinnot suoritettuaan

 • opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
 • opiskelija hallitsee erityisesti asiakkuuksien, asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin prosessien perusteet osana organisaation toimintaa.
 • opiskelija pystyy soveltamaan markkinoinnin keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
 • opiskelija tunnistaa markkinointiin liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Markkinoinnin aineopinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, asiakassuhde- ja palvelujohtamista, markkinoinnin johtamista, tuotteistamista ja myyntiä, kansainvälistä markkinointia ja markkinointitutkimusta.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Pakolliset opinnot

 • YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)
 • YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)

Muut opinnot

 • YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)

Valinnaiset opinnot

 • YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen (5 op)
 • YMAA2140 International Marketing (5 op)
 • YMAA3220 Digitaalinen markkinointi (6 op)
 • YCCA2210 Sisältöstrategia (5 op)
 • YCCA2150 Corporate reputation management (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot markkinoinnoin aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • markkinointi
 • markkinoinnin johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi