Avoin yo, Markkinoinnin johtaminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • eritellä ja arvioida erilaisia markkinoinnin strategiseen johtamiseen liittyviä tilanteita, malleja ja toimintatapoja
  • analysoida yrityksen sisäistä ja ulkoista tietoa yhdistää sitä markkinoinnin strategioiden muodostamisen
  • hyödyntää markkinoinnin analyysityökaluja erilaisissa päätöstilanteissa
  • suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin päätöksiä sekä arvioida strategioiden ja toimenpiteiden seurauksia
  • tuottaa ohjeiden mukaan arvioivan raportin valitun organisaation markkinoinnin suunnittelusta

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen

Markkinoinnnin strategisten avainprosessien johtaminen; kuten segmentointi, asemointi, tuoteportfolion johtaminen, kilpailuedun määrittäminen, brändin konseptointi.

Markkinoinnin toimenpiteiden johtaminen, päätöksenteko, tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja vastuullisuuden arviointi. Markkinoinnin tehtäväalueet ja niiden integrointi markkinointisuunnitelmaan; Markkinoinnin strategisen analyysin välineet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen opintojaksolla:

Ilmastonmuutokseen liittyvien mittareiden ja tavoitteiden rooli markkinoinnin strategisessa johtamisessa ja toimenpiteiden johtamisessa

Sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tehtävät ja mittarit markkinoinnin johtamisessa.

Markkinoinnin uudistuminen siirtymällä resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen, kiertotalouteen sekä puhtaiden ja ympäristön kannalta hyödyllisten teknologioiden käyttöön ottamiseen

Markkinoinnin toimintojen ja prosessien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden kehittäminen ja varmistaminen

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinnin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

  • markkinointi
  • markkinoinnin johtaminen
  • johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi