Avoin yo, Markkinoinnin perusteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
 • määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
 • tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
 • selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
 • Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
 • Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi, positiointi ja brändääminen
 • Tuotekehitys
 • Hinnoittelu
 • Jakeluketjun hallinta
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Markkinointiviestintä
 • Digitaalinen markkinointi
 • Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa

Lisätietoja

Opintojakso on osa liiketoimintaosaamisen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • digitaalinen markkinointi
 • markkinointi
 • markkinointiviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi