Avoin yo, Markkinoinnin perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
 • määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
 • tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
 • selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen

 • Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen

 • Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi

 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen

 • Segmentointi, positiointi ja brändääminen

 • Tuotekehitys

 • Hinnoittelu

 • Jakeluketjun hallinta

 • Kansainvälinen markkinointi

 • Markkinointiviestintä

 • Digitaalinen markkinointi

 • Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa

Lisätietoja

Opintojakso on osa liiketoimintaosaamisen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • digitaalinen markkinointi
 • markkinointi
 • markkinointiviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi