Avoin yo, Merkitysten äärellä (perusopinnot), lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä
  • osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla käsitellään semantiikan ja pragmatiikan alan kysymyksiä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kielen perusopinnot
  • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi