Avoin yo, Metafysiikka, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee metafysiikan keskeiset kysymykset ja niiden historiallisen taustan
- ymmärtää metafyysisten kysymyksenasettelujen suhteen muihin tieteisiin ja filosofian osa-alueisiin
- osaa analysoida, miten metafyysiset sitoumukset vaikuttavat muihin uskomuksiin

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:
- Todellisuuden luonne: olevaisen kategoriat, kysymys universaaleista, realismi ja antirealismi, metafyysinen monismi (materialismi, idealismi) vs. dualismi
- Olio: substanssi ja sen ominaisuudet, identiteettiä koskevat kysymykset
- Modaliteettien metafysiikka
- Kausaatioon liittyvät kysymykset
- Ajan metafysiikka
- Mieli-ruumis-ongelma, vapaan tahdon ongelma, ja sosiaalisen ontologian pääkysymykset

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • filosofia
  • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi