Avoin yo, Metodiopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • liiketaloustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet.
 • tunnistaa tutkimusprosessin päävaiheet.
 • tieteenfilosofiset ja tutkimuseettiset perusperiaatteet.
 •  muotoilla tutkimusongelmia ja –tutkimuskysymyksiä.
 • ymmärtää teorian ja käsitteiden roolin empiirisessä tutkimuksessa.
 •  tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisimmät aineistokeruumenetelmät ja osaa arvioida eri menetelmien soveltuvuutta empiirisen aineiston keräämisessä.
 •  analysoida empiirisiä aineistoja.
 •  raportoida empiirisiä tutkimustuloksia.
 •  suunnitella ja laatia oman tutkimussuunnitelman

Koulutuksen sisältö

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyön käytännön toteutus, kommentointi ja raportoiminen.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. 

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • tieteenfilosofia
 • metodiopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi