Avoin yo, Minä vanhana, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • osaa arvioida väestön vanhenemisen merkitystä yhteiskunnan eri sektoreillesekä Suomessa että globaalisti
  • tunnistaa väestön vanhenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
  • osaa arvioida omaa vanhenemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Koulutuksen sisältö

Sisältö:


● Väestön vanheneminen tulevaisuuden Suomessa
● Vanhenevat yhteiskunnat
● Vanhenevan väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys elämänkulun myötä
● Väestön vanheneminen yhteiskunnallisena saavutuksena

Lisätietoja

Opintojakso on osa gerontologian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia

Avainsanat

  • terveystieteet
  • gerontologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi