Avoin yo, Molekyylien maailma, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja –termejä.
 • Tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet.
 • Hallitsee reaktioyhtälöiden kirjoittamisen ja tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut.
 • Tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen.
 • Osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella.
 • Osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin.
 • Osaa soveltaa kemiallisen sitoutumisen malleja molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa.
 • Tuntee IR- ja UV/VIS-spektroskopioiden perusperiaatteet.


 

Koulutuksen sisältö

 • Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa.
 • Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne.
 • Yhdisteet ja niiden nimeäminen.
 • Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria.
 • Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait.
 • Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin.
 • Kemiallinen sidos ja molekyylien väliset vuorovaikutukset.
 • Molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimallit.
 • Johdatus optiseen spektroskopiaan.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kemia

Avainsanat

 • kemia
 • jaksollinen järjestelmä
 • molekyyli

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi