Avoin yo, Monimediainen kirjoittaminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa monimediaisuuden käsitteiden sisältöä
  • eritellä monimediaisuuden tutkimusta ja siitä käytyä akateemista keskustelua
  • hahmottaa eri ilmaisukanavien piirteitä sekä niiden raja-alueita
  • tuottaa ja julkaista kurssin puitteissa monimediaisen teoksen.

Koulutuksen sisältö

Monimediaisen kirjoittamisen teoriaan tutustuminen. Monimediaisen teoksen toteuttaminen ja julkaiseminen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kirjoittamisen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kirjoittamisen aineopinnot
  • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi