Avoin yo, Museo ja yleisö, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee museorakennuksen historialliset kehityslinjat ja nykymuseoiden rakennuksille asettamat vaatimukset sekä oman toimintansa että museon saavutettavuuden näkökulmasta,
  • osaa kuvata näyttelyprosessin eri vaiheineen,
  • tuntee näyttelytekniikan ja -teknologian mahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia,
  • osaa analysoida ja arvioida museorakennusten ja -näyttelyratkaisujen piirteitä ja tarkoituksenmukaisuutta,
  • tuntee museopedagogisen toiminnan teoreettisia lähtökohtia ja päämääriä sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön ja
  • on tietoinen museon toimintaa ohjaavista etiikkaan, kulttuuriseen vastuuseen ja tekijänoikeuslakiin perustuvista tekijöistä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen täysin etäopiskellen.

Opintojakson aikana tarkastellaan museota arkkitehtuurina, näyttelypaikkana, oppimisen ympäristönä ja mediana. Tarkastellaan museopedagogiikkaa ja näyttelysuunnittelua ohjaavia keskeisiä näkökulmia kuten oppimiskäsityksiä ja näyttelyviestinnän tavoitteita. Opintojaksolla perehdytään myös näyttelysuunnittelun käytännön prosesseihin, museotyön etiikkaan sekä museon erilaisiin tapoihin näkyä ja olla osa yhteisöään.

Lisätietoja

Opintojakso on osa museologian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • museologia
  • museologian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi