Avoin yo, Museo ja yleisö, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee museorakennuksen historialliset kehityslinjat ja nykymuseoiden rakennuksille asettamat vaatimukset sekä toiminnan että saavutettavuuden näkökulmista
  • osaa kuvata näyttelyprosessin eri vaiheineen
  • tuntee yleisötyön teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
  • on tietoinen museon toimintaa ohjaavista etiikkaan ja kulttuuriseen vastuuseen perustuvista tekijöistä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen täysin etäopiskellen.

Opintojakson aikana tarkastellaan museota arkkitehtuurina, näyttelypaikkana, oppimisen ympäristönä ja mediana. Tarkastellaan yleisötyötä ja näyttelysuunnittelua ohjaavia keskeisiä näkökulmia. Opintojaksolla perehdytään myös museotyön etiikkaan sekä museon erilaisiin tapoihin näkyä ja olla osa yhteisöään.

Lisätietoja

Opintojakso on osa museologian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • museologia
  • museologian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi